Facebook làm “bà mối” cho những người chưa phải bạn bè với nhau

1
Bạn cần hỗ trợ?