Mark Zuckerberg không được dân Silicon Valley yêu cho lắm vì “không chơi theo luật”

1
Bạn cần hỗ trợ?